แสดงรายชื่อใน Office 365 Marketplace

Microsoft Office 365 Marketplace ซึ่งสร้างบน Microsoft Pinpoint สามารถใช้ได้ใน บางประเทศทั่วโลก

ด้วยการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อนำเสนอผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรมประยุกต์ และบริการเฉพาะทางต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับ Microsoft Office 365 ตลาดที่ครอบคลุมแห่งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถค้นหา สาธิต และซื้อข้อเสนอของคู่ค้าต่างๆ ที่ทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office 365 ได้อย่างง่ายดาย

ตรวจสอบข้อกำหนดและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อแสดงรายชื่อโปรแกรมประยุกต์และบริการเฉพาะทางของคุณใน Office 365 Marketplace

เกณฑ์สำหรับการแสดงรายการใน Marketplace

รายการในตลาดของคุณจะต้องตรงกับ คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างโปรไฟล์ Pinpoint

การเลือก "ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี "Works With" ของ Microsoft" ในเมนู "แก้ไขแอตทริบิวต์ที่ใช้งานร่วมกัน" ต้องสอดคล้องกับช่องแผนก Office 365 ที่คุณทำเครื่องหมายไว้สำหรับข้อเสนอของคุณ

 • สำหรับ Exchange Online ให้เลือก: Exchange Online
 • สำหรับ SharePoint Online ให้เลือก: SharePoint Online
 • สำหรับ Lync เลือกจาก:
  • Lync
  • Lync 2010
  • Lync 2010 Mobile
  • Lync Server 2010
  • Lync Web App
 • สำหรับ Office เลือกจาก:
  • Access
  • Excel
  • InfoPath
  • Outlook
  • OneNote
  • PowerPoint
  • SharePoint Workspace
  • Word

ในการแสดงโปรแกรมประยุกต์ใน Office 365 Marketplace โปรแกรมประยุกต์ของคุณต้อง:

ในการแสดงบริการเฉพาะทางใน Office 365 Marketplace บริษัทของคุณต้อง:

 • ปัจจุบันคุณต้องได้รับอนุญาตให้เข้าโปรแกรม Cloud Essentials หรือ Cloud Accelerate เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Cloud เหล่านี้
 • มีความสามารถรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ ข้อกำหนดนี้ใช้กับบริการสำหรับ Office เท่านั้น
  • ข่าวกรองธุรกิจ
  • การทำงานร่วมกันและเนื้อหา
  • การสื่อสาร
  • แพลตฟอร์มข้อมูล
  • การรับส่งข้อความโต้ตอบ
  • การจัดการโครงการและประวัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของ Microsoft และวิธีการได้รับสถานะ

เพิ่มรายชื่อของคุณไปยัง Marketplace

 1. ลงชื่อเข้าใช้แดชบอร์ด Pinpoint โดยใช้ข้อมูลประจำตัวบัญชี Microsoft (ซึ่งก่อนหน้านี้คือ Windows Live ID) ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft Partner Network (MPN) ของคุณ
 2. คลิก เพิ่มหรือแก้ไขโปรไฟล์ แล้วเลือกแท็บ แอพพลิเคชั่น + บริการ IT
 3. คลิก แก้ไขแอตทริบิวต์ที่ใช้งานร่วมกัน ถัดจากรายการที่คุณต้องการเพิ่มไปยัง Office 365 Marketplace
 4. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับแอตทริบิวต์ที่ต้องการเหล่านี้:
  • Marketplace – เลือก Microsoft Office 365 Marketplace (และ Microsoft Pinpoint) แล้วทำเครื่องหมายแผนกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการจะแสดงรายชื่อข้อเสนอของคุณ หมายเหตุ: ทุกๆ ช่องที่คุณทำเครื่องหมายต้องมีการเลือก "ทำงานด้วย" ที่เกี่ยวข้องสำหรับแผนกนั้น
  • ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี "Works With" ของ Microsoft – เลือกผลิตภัณฑ์ Office 365 ซึ่งทำงานร่วมกับข้อเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกได้สูงสุดห้าผลิตภัณฑ์ โปรดดูรายการแบบสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ Office 365 ในส่วนเกณฑ์สำหรับการแสดงรายการใน Marketplace ด้านบน
 5. ระบุให้ชัดเจนในคำอธิบายโปรไฟล์ถึงวิธีที่โปรแกรมประยุกต์หรือบริการเฉพาะทางใช้หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Office 365 ที่คุณได้เลือกเป็นเทคโนโลยี "ทำงานด้วย"
 6. โปรดตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของโปรแกรมประยุกต์หรือบริการเฉพาะทางเพิ่มเติมที่แสดงด้านบน
 7. คลิก ส่งเพื่อขอการอนุมัติ เพื่อทริกเกอร์การตรวจสอบโดยทีมงาน Office 365 Marketplace

เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว

การดำเนินการนี้อาจต้องใช้เวลาถึง 10 วันทำการกว่าโปรไฟล์ของคุณจะแสดงใน Office 365 Marketplace หากคุณมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อทีมงานฝ่ายสนับสนุนของ MPN