Zaradenie do zoznamu na lokalite Office 365 Marketplace

Lokalita Microsoft Office 365 Marketplace, ktorá je založená na lokalite Microsoft Pinpoint, je dostupná vo vybraných krajinách na celom svete.

Táto komplexná lokalita Marketplace navrhnutá špeciálne na prezentáciu odborníkov, aplikácií a profesionálnych služieb, ktoré zvyšujú hodnotu služieb Microsoft Office 365, pomáha zákazníkom jednoducho vyhľadávať, skúšať a kupovať ponuky partnerov, ktoré fungujú s produktmi Office 365.

Pozrite si nasledujúce požiadavky a postupujte podľa pokynov na zaradenie vašich aplikácií a profesionálnych služieb do zoznamu na lokalite Office 365 Marketplace.

Kritériá zaradenia do zoznamu na lokalite Marketplace

Záznam na lokalite Marketplace musí spĺňať pravidlá používania profilu na lokalite Pinpoint.

Označenie spoločnosti Microsoft „Pracuje s“ produktmi a technológiami vybrané v ponuke Úprava zdieľaných atribútov musia zodpovedať políčkam oddelení produktov Office 365 začiarknutým vo vašej ponuke.

 • Pre riešenie Exchange Online vyberte možnosť: Exchange Online
 • Pre riešenie SharePoint Online vyberte možnosť: SharePoint Online
 • Pre Lync vyberte z možností:
  • Lync
  • Lync 2010
  • Lync 2010 Mobile
  • Lync Server 2010
  • Lync Web App
 • Pre Office vyberte z možností:
  • Access
  • Excel
  • InfoPath
  • Outlook
  • OneNote
  • PowerPoint
  • SharePoint Workspace
  • Word

Aplikácia, ktorú chcete zaradiť do zoznamu na lokalite Office 365 Marketplace, musí spĺňať nasledujúce podmienky:

Ak chcete do zoznamu na lokalite Office 365 Marketplace zaradiť profesionálnu službu, vaša spoločnosť musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • Momentálne ste zaregistrovaní v programe Cloud Essentials alebo Cloud Accelerate. Získajte ďalšie informácie o týchto programoch Cloud.
 • Má niektorú z nasledujúcich kompetencií. Týka sa to len služieb balíka Office.
  • Business Intelligence
  • Collaboration and Content
  • Communications
  • Data Platform
  • Messaging
  • Project and Portfolio Management

Získajte ďalšie informácie o kompetenciách spoločnosti Microsoft a o tom, ako ich dosiahnuť.

Pridanie záznamu na lokalitu Marketplace

 1. Prihláste sa na tabuľu lokality Pinpoint pomocou konta Microsoft (predtým konto Windows Live ID) priradeného k vášmu kontu programu Microsoft Partner Network (MPN).
 2. Kliknite na položku Pridať alebo upraviť profily a potom vyberte kartu Aplikácie a služby.
 3. Vedľa záznamu, ktorý chcete zaradiť do zoznamu na lokalite Office 365 Marketplace, kliknite na položku Upraviť zdieľané atribúty.
 4. Vyberte vhodné možnosti pre tieto požadované atribúty:
  • Marketplace – vyberte lokalitu Microsoft Office 365 Marketplace (a Microsoft Pinpoint) a potom začiarknite zodpovedajúce oddelenia produktov, do zoznamov ktorých chcete zaradiť svoju ponuku. Poznámka: Pre všetky políčka, ktoré začiarknete, musí byť vybratá možnosť „Pracuje s“ pre príslušné oddelenie.
  • Označenie spoločnosti Microsoft „Pracuje s“ produktmi a technológiami – vyberte produkty Office 365, ktoré sú kompatibilné s vašou ponukou. Môžete vybrať najviac päť produktov. Úplný zoznam produktov Office 365 nájdete v časti Kritériá zaradenia do zoznamu na lokalite Marketplace.
 5. V popise profilu jasne špecifikujte, akým spôsobom vaša aplikácia alebo profesionálna služby využíva alebo vylepšuje produkty Office 365, ktoré ste vybrali ako „Pracuje s“ technológie.
 6. Uistite sa, že spĺňate dodatočné požiadavky týkajúce sa aplikácie alebo profesionálnej služby zobrazené vyššie.
 7. Kliknutím na položku Odoslať na schválenie, aby mohol tím lokality Office 365 Marketplace začať proces revízie.

Profil je dokončený.

Profil sa na lokalite Office 365 Marketplace zobrazí do 10 pracovných dní. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na tím podpory programu MPN.